O ECHIPĂ, UN SINGUR OBIECTIV

O ECHIPĂ, UN SINGUR OBIECTIV

”Cele mai importante două lucruri nu apar în bilanțul unei companii:
Acestea sunt reputația și oamenii săi”

(Henry Ford)

Codice etico

COD DE ETICĂ
Codul nostru de etică dorește să sublinieze angajamentul etic, principiile și criteriile de conduită asumate de Montefarmaco OTC în activitățile de afaceri și corporative.
Descarcă documentul

Statuto sociale

ACTUL CONSTITUTIV
Actul constitutiv definește caracteristicile esențiale ale companiei Montefarmaco OTC și dictează principalele reguli de organizare și funcționare.
Descarcă documentul

Bilancio

BILANŢ Colecție de documente descărcabile privitoare la rezultatele situațiilor financiare pentru o analiză în detaliu a performanței economice și financiare a companiei.
Bilanț 2018Bilanț 2019
Bilanț 2020Bilanț 2021

Codice etico

RATING-UL DE LEGALITATE

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Autoritatea italiană responsabilă cu concurența) a hotărât să atribuie companiei MONTEFARMACO OTC SPA Rating-ul de Legalitate echivalent cu două stele. Rating-ul de legalitate reprezintă un instrument creat pentru a promova diseminarea principiilor etice în contextul activităților antreprenoriale și pentru a preveni comportamentul corporatist ilegal. Prin urmare, reprezintă un fel de „sigiliu de calitate”, o garanție de legalitate și transparență și permite obținerea de beneficii importante atât din punct de vedere economico-financiar, cât și în ceea ce privește îmbunătățirea poziționării concurențiale.
Descarcă documentul

ORGANE DE ADMINISTRAŢIE ȘI CONTROL

Giuseppe Colombo

GIUSEPPE COLOMBO
Președinte de onoare Montefarmaco OTC

Stefano Colombo

STEFANO COLOMBO
Președinte al Consiliului de administrație Montefarmaco OTC și director unic al Montefarmaco Holding

Patrizia Facchini

PATRIZIA FACCHINI
Director al Consiliului de administrație Montefarmaco OTC și director de vânzări și marketing Montefarmaco OTC SPA

ORGANIGRAMĂ MONTEFARMACO OTC SPA

ORGANIGRAMĂ SOCIETATE