Ricciardiello Snc
Via Giuseppe Orsi 99
Napoli 80128