Ferrari Dr.Ricco' Giovanna
Via Venezia 27
Sassuolo 41049